Miljötrygg AB

Besiktning av lekplatser

Vi skapar en trygg lekmiljö

Vi är ett företag som har specialiserat oss på att säkerställa trygga och miljövänliga lekplatser.


Miljötrygg AB strävar efter att garantera säkerheten för alla barn genom noggranna inspektioner av lekplatser runt om i landet. Vår inriktning är fokuserad på genomförande av effektiva analyser och åtgärder för att minska potentiella risker och se till att alla utrustningar fungerar korrekt.


Vi är certifierade och kvalificerade med den tekniska expertisen som krävs för denna roll. Vi bedriver regelbundna inspektioner, upprätthåller rapporter och ger riktlinjer om eventuella reparationer eller underhållsarbeten som kan behövas.


För oss på Miljötrygg AB handlar det inte bara om inspektion utan även om att bygga en bättre framtid där barn kan växa upp i säkra miljöer. Vi ser fram emot möjligheten att samarbeta med er i syfte att skapa trygga miljön för barn överallt.

Väck barnens rörelseglädje

Viktigaste förutsättningarna för lek är trygghet, tid och utrymme men barn behöver även saker att leka med. Vi ger dom trygghet, utrymme och lekredskap på våra lekplatser. Det är viktigt för ett barns utveckling att leka. Det är genom leken som vi vuxna kan se och uppfatta barnets känslor och tankar. De utvecklas i samspel med andra barn, lär sig att förstå andras och sina egna känslor. Den motoriska utvecklingen sker genom att i leken springa, hoppa och klättra.

Tankar och känslor kan barn bearbeta i leken, både positiva upplevelser men även sådant som varit svårt för dom.

Med en medveten planering för rörelse ger vi barnen en bra grund för motorisk utveckling och skapar vidare förutsättningar för att de ska kunna utveckla en god kroppsuppfattning, god självkänsla och tilltro till sin egen förmåga.

Det är lättare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna.

Våra tjänster

Lekplatsbesiktning

Vi hjälper dig att ha säkra och trygga lekplatser genom att utföra:

  • Årlig besiktning
  • Installationsbesiktning
  • Funktionskontroll
  • Rutinmässig visuell tillsyn 
  • Upprätta drift/underhållsplan


Vi erbjuder en opartisk besiktning av platser för lek, motion eller annan utevistelse samt av lekredskap utifrån de senast gällande standarderna SS-EN 1176, SS-EN 1177.

Vi innehar certifikat för besiktning av lekplatser utfärdade av RISE Research Institutes of Sweden.


I den tregradiga skalan definieras följande fel:

  • A-fel: Innebär att det finns stor risk för allvarlig skada. Felet ska åtgärdas omgående.
  • B-fel: Stor risk för mindre skada. Bör åtgärdas snarast.
  • C-fel: Mindre risk för skada. Felet bör åtgärdas när tillfälle ges.


Efter att vi har genomfört lekplatsbesiktning upprättar vi ett protokoll med beskrivningar på åtgärder med bilder. När protokollet är färdigställt levereras dokumentationen till er digitalt.


En fungerande drift- och underhållsplan bidrar både till en säker lekmiljö för barnen och vårdar även lekutrustningen så den kan vara till glädje i många år.


Synpunkter på Miljötrygg AB's utförda uppdrag kan lämnas till RISE:

E-post. klagomalperson@ri.se

Målning och renovering lekplatser

Det är tveklöst att en färgglad lekplats lockar till lek, stimulerar barnens fantasi och främjar deras kreativa uttryck. Men jag tror även att vi har ett ansvar mot vår planet, vilket betyder att det bör finnas en balans mellan glädje och hållbarhet.

Målning och tapetsering

Ommålad lekplats av Miljötrygg AB.

Vi utför utvändig, invändig målning och tapetsering. Med skicklighet och noggrannhet kan vi förvandla dina rum till något unikt.

Miljötrygg AB

VILL DU VETA VAD JAG BRINNER FÖR?

För 14 år sen gick jag min första utbildning för att få kunskap om standarden för lekplatser, idag är jag Certifierad Besiktningsman.

Jag brinner för att barn ska röra på sig.
För att kunna utveckla så att lekplatsen blir spännande och lockande behöver man ha kunskap om alla regler.
Därifrån kan perspektivet utvidgas till ett spännande äventyr för barnen. Självklart också anpassad för den som har särskilda behov. Det är alla barns rättighet.

Varje år skadas 50000 barn och ungdomar på lekplatser enligt konsumentverket.
Så kan vi inte ha det.
Nu ser vi till att göra våra lekplatser säkra inför våren och sommaren som väntar runt hörnet.


Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss via e-post eller telefon för offert/priser eller andra frågor.

 
 
 
 
 
unsplash